CHỨNG KHOÁN
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
USD
EUR
GBP
TỶ GIÁ VÀNG
Vàng
Mua
Bán
SBJ
SJC
THỜI TIẾT

chia sẻ tin tức Web

Tin hot

Web mail

Ban lãnh đạo

Thành viên Ban Lãnh Đạo

Các thành viên của Hội đồng Quản trị:

 • Ông     Tạ Đức Tiến                           Chủ tịch
 • Ông     Đào Gia Thiết                        Thành viên                  Bầu ngày 11/02/2010
 • Ông     Nguyễn Thành Long               Thành viên                  Bầu ngày 11/02/2010
 • Ông     Nguyễn Thanh Tâm                Thành viên                  Bầu ngày 11/02/2010
 • Bà       Hồ Thị Thành                         Thành viên                  Bầu ngày 11/02/2010

Các thành viên của Ban kiểm soát:

 • Ông     Đỗ Văn Khành                       Thành viên
 • Ông     Nguyễn Quang Hải                 Thành viên

Các thành viên của Ban Giám đốc:

 • Ông     Tạ Đức Tiến                           Tổng Giám đốc
 • Ông     Nguyễn Thanh Tâm                Phó Tổng Giám Đốc - Giám Đốc Kinh doanh
 • Bà       Đào Tuyết Lan                        Giám đốc Nhân sự
 • Ông     Nguyễn Thế Châu Hùng           Giám Đốc Sản xuất

Sản phẩm tiêu biểu

 • a
 • a
 • 3sp_trucin3
 • 3sp_trucin2
 • 3sp_trucin1